Privacyverklaring

Het GENIEThuisje

Privacyverklaring en cookiebeleidHet GENIEThuisje, gevestigd aan Brementhaler Strasse 27 52396 Heimbach (D), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het GENIEThuisje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgeniethuisje.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het GENIEThuisje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persoonlijke mailing.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je een aangenaam verblijf te garanderen.
  • Het GENIEThuisje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het GENIEThuisje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden

Het GENIEThuisje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het GENIEThuisje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het GENIEThuisje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op www.hetgeniethuisje.be wordt gebruik gemaakt van onderstaande analytische- en marketing cookies.

Analytische cookies

Het GENIEThuisje probeert de ervaring die jij met onze website hebt zo goed en optimaal mogelijk te maken. Dat kan alleen als we weten wat onze bezoekers doen op de website. En daardoor meer te plaatsen van wat leuk gevonden wordt, en minder te plaatsen van wat niet leuk gevonden wordt.


Google Analytics

Doel: door Google Analytics weten we hoe je op de website gekomen bent en hoe je de website gebruikt. Deze statistieken gebruiken we om de website doorlopend te verbeteren, zodat jij de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 26 maanden bewaard.Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/


Facebook

Doel: door de Facebook cookies kunnen we zien waar bezoekers zijn geweest op de website, zodat we deze gegevens kunnen koppelen aan relevante advertenties die we vervolgens op Facebook vertonen. Dit cookie komt van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.Meer informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/update  


Social media buttons

Wil je een pagina van onze website delen op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook, Google+, Twitter of LinkedIn? Of geef je een like aan onze Facebook pagina via onze website?Je maakt op dat moment feitelijk gebruik van diensten van deze externe (social media) partij. Deze elementen worden volgens de zogenaamde ‘embed’ techniek op onze website geplaatst, maar de activiteit vindt feitelijk plaats op de website van deze derde partij. Jouw anonieme (!) gegevens worden op dat moment gedeeld met deze partijen. Vanaf dat moment hebben wij geen invloed op de cookies en/of de inhoud daarvan die zij op dat moment gebruiken. Je kunt het beste het privacy- en/of cookiestatement van de betreffende partijen raadplegen. Zie o.a.:·        

http://www.facebook.com/help/cookies       

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/       

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy        

http://twitter.com/privacy 


Kan dit cookiebeleid worden aangepast?  Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen bekend te maken. De up-to-date versie is altijd vindbaar via deze link. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het GENIEThuisje Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetgeniethuisje.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het GENIEThuisje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@hetgeniethuisje.be.

 

Saskia Vermeiren is de Functionaris Gegevensbescherming van Het GENIEThuisje. Zij is te bereiken via volgende contactgegevens:

www.hetgeniethuisje.be

Brementhaler Strasse 27 52396 Heimbach (D)

+32 496 511314

info@hetgeniethuisje.be

 


Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we (anonieme) cookies op deze website. Meer weten? Bekijk onze

privacyverklaring.
Ok, ik begrijp het